Web Analytics

7 Creatieve manieren om Software Product Certificering te gebruiken

September 2010
In mei 2009 introduceerde SIG, in nauwe samenwerking met TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT), Software Product Certificering. Op dit moment zijn er door SIG en TÜViT negen certificaten uitgereikt en er zullen nog vele anderen volgen. De certificaten worden door onze klanten op verschillende manieren gebruikt. Dit artikel is geen beschrijving van de werking van het certificeringproces, maar het geeft u een indruk hoe het Star rating systeem in de praktijk wordt toegepast.
 
1. Communicatie verbeteren
Veel business managers hebben last van software die ondermaats presteert, maar ze hebben soms te weinig verstand van de materie om er een zinnige discussie over te beginnen. In praktijk blijkt dat het certificaat niet alleen een goede maatstaf is voor het inschalen van de technische kwaliteit, maar dat ook de communicatie met de aandeelhouders een stuk eenvoudiger wordt. Het Star rating systeem (dat is geïnspireerd op de veiligheidscertificatie van auto’s) blijkt veel overzichtelijker te zijn dan bijvoorbeeld een McCabe index. “Waarom zou ik werken met software die maar 2 van de 5-sterren behaalt? We zijn toch geen 2-sterren bedrijf?!”

2. Teams belonen
Bij de uitreiking van de eerste certificaten viel het ons op dat mensen oprecht trots - of gevlijd - waren over het feit dat hun project een 4-sterren product had opgeleverd. De mensen werden in het zonnetje gezet voor hun vakkundigheid, die zij en hun team of leverancier hadden geleverd. In de softwarebusiness is eigenlijk geen goed systeem om de kwaliteit van een goed product te belonen. De certificering heeft dit gat nu opgevuld. Door de kwaliteit te certificeren, ontstaat er een manier om de inspanningen en de goede prestaties van een team te belonen.

3. Personen belonen
Één van onze klanten gebruikt het Star rating systeem bij de jaarlijkse beoordeling van zijn software engineers. Ze hebben het bonussysteem van de projectleiders, architecten en software engineers er ook op afgestemd. Het was één van hun persoonlijke doelen om een 4-sterren certificaat te bemachtigen. Als het afgeronde project een 4-sterren certificaat zou krijgen, dan zouden de medewerkers hun aandeel van de persoonlijke bonus ontvangen. Het certificaat is dus een manier om mensen ook op een individueel niveau te belonen.

4. De keuze van een leverancier
Een andere organisatie profiteert ook van de voordelen van certificering door TÜViT en SIG. Deze organisatie trekt een nieuwe software development partner aan voor een grootschalig software development project. Bij hun offerteverzoeken namen ze de volgende tekst op: “Besloten is om de onderhoudbaarheid van de broncode te borgen op niveau 4 conform de SIG/TÜViT Evaluation Criteria (for) Trusted Product Maintainability with guidance for producers.”. Door dit te doen, bereikt de klant tegelijkertijd twee doelen. Ten eerste stellen ze een nieuw toelatingscriterium in, wat handig is bij de afronding van het project. Ten tweede, nog veel belangrijker, komen zij op deze manier veel meer te weten over hun potentiële partners. Sommige aanbieders zijn erg blij met deze clausule in het contract, terwijl anderen het niet zagen zitten. Zo krijgt deze organisatie een veel beter idee van de intenties en de bedrijfscultuur van de aanbieders.

5. Vendor management
Een van onze klanten vroeg ons of we een softwarepakket wilden testen van een externe leverancier, waarover zij zorgen hadden. Late opleveringen en het systeem bleek nogal instabiel te zijn. Bovendien was het niet uitbreidbaar, zoals was beloofd. Onze consultants vonden allerlei kwaliteitsproblemen, maar de klant wilde het project niet opnieuw uit voeren. De klant legde een claim neer bij de leverancier, maar combineerde dat met het voorstel om de leverancier een vernieuwingsstrategie te laten opstellen, waardoor er binnen één jaar een product met een 4-sterren beoordeling zou worden opgeleverd (de startpositie was minder dan 2-sterren). Deze roadmap is door SIG getest op haalbaarheid voor wat betreft de kwaliteitsnormen en het tijdspad. Nu het plan is goedgekeurd, volgt SIG de vorderingen die de leverancier maakt.
Een belangrijk voordeel van de overeenkomst was dat de leverancier nu is verlost van de aansprakelijkheid voor 25 % van de claim voor elk kwartaal dat zij voldoen aan hun eigen roadmap, of als zij de gestelde doelen hebben overtroffen. Het geniale idee achter deze procedure is natuurlijk dat onze klant hierdoor zijn leverancier tot een keuze heeft kunnen dwingen: ofwel ze zouden de claim moeten betalen of ze zouden moeten investeren in de productontwikkeling. Vervolgens heeft de leverancier gedurende 3 opeenvolgende kwartalen voldaan aan de gestelde doelen binnen de roadmap, en deze soms overstegen, waarna de leverancier voor 75% werd verlost van de claim. Voor het volgende kwartaal is iedereen er 100% van overtuigd dat zij het doel van 4-sterren zullen gaan behalen, zodat ze helemaal verlost zijn van de claim. De certificering werd dus ingezet om veranderingen op gang te brengen: een briljant idee van een van onze klanten.

6. Marketingmiddel
Steeds vaker vertrouwen middelgrote bedrijven hun softwareontwikkeling toe aan nearshore bedrijven vanwege de kosten en vanwege de uitbreidingsmogelijkheden. Het risico daarbij bestaat dat er een te grote afhankelijkheid optreedt ten aanzien van deze nearshore partners. We hebben dus ook klanten die onze diensten gebruiken om dergelijke partners te monitoren. Enerzijds eisen onze cliënten een 4-sterren certificaat en anderzijds gebruiken zij het certificaat als marketingmiddel:“De functionaliteiten die wij bieden zijn niet alleen uitstekend, wij kunnen u ook de garantie bieden dat ons product, en dat wordt bevestigd door TÜViT, is voorbereid op de toekomst: ons product kan worden aangepast aan de toekomstige behoeften en onderhoudbaarheid.”. Het certificaat biedt dus grip op leveranciers en het ondersteunt tegelijkertijd de marketing.

7. Benchmark
Een andere klant maakte gebruik van een portfoliomonitor van SIG. Dit betekent dat SIG voortdurend alle projecten volgt, ongeacht hun afmeting. Deze klant besloot om twee certificaten aan te vragen en maakte er een wedstrijd van. De wedijver die tussen de verschillende teams ontstond, zorgde voor een verhoging van het totale kwaliteitspeil van de systemenportfolio. Ook hier was certificering dus een elegante manier om de kwaliteit te meten en te belonen, en om bovendien interne standaarden te gaan hanteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Willem Klerkx,

Copyright: © 2015 Software Improvement Group