Web Analytics

IT-beleid vereist technisch inzicht

maart 2004
Voor onderbouwing van ICT-beleid is meer nodig dan financieel-economische maatstaven. De auteurs bepleiten jaarlijkse verslaglegging over beheer, nieuwbouw, technische wijzigingen en migraties om de verhouding tussen risicobeheersing en toegevoegde waarde te monitoren.
 
Dit artikel, geschreven door Alex van den Bergh en Tobias Kuipers is gepubliceerd in Informatie, maart 2004.


Copyright: © 2015 Software Improvement Group