Web Analytics

Een nieuwe standaard voor software product kwaliteit

Januari 2012
Afgelopen voorjaar is de ISO 25010 norm voor software product kwaliteit gepubliceerd door de International Organization for Standardization (ISO). Dit is de opvolger van de ISO 9126 norm, die sinds 2001 in gebruik is. Het kwaliteitsmodel van SIG is aangepast aan de overgang van ISO 9126 naar ISO 25010. Welke belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd?
   
ISO logo   Het kwaliteitsmodel van SIG brengt metingen van software kenmerken, zoals complexiteit en duplicatie, in kaart op een schaal van 1 tot 5 sterren. Het model wordt jaarlijks herijkt, zodat het meegroeit met de state of the art op het gebied van software ontwikkeling. In de afgelopen jaren waren de veranderingen beperkt tot kleine aanpassingen van de drempelwaarden die worden gebruikt om hogere en lagere kwaliteitsniveaus van elkaar te onderscheiden.
     
Maar dit jaar zijn er aanvullende aanpassingen aangebracht aan het kwaliteitsmodel, vanwege de nieuwe ISO norm voor software product kwaliteit. De afgelopen jaren heeft ISO gewerkt aan de nieuwe 250xx serie van normen, ten einde meerdere normen te integreren. De naam van deze serie is SQuaRE: Software Quality Requirements and Evaluation. De ISO 9126 norm voor software product kwaliteit is ondergebracht in deze serie onder het nummer ISO 25010. Deze is afgelopen lente gepubliceerd.

De afgelopen maanden heeft het research team van SIG de veranderingen tussen de oude en de nieuwe norm geanalyseerd, zodat deze in het SIG kwaliteitsmodel kunnen worden opgenomen.

De meest belangrijke veranderingen zijn:

Veranderingen in de definitie van maintainability
  • De ISO definitie voor “maintainability” is veranderd doordat het is uitgebreid met twee kenmerken, namelijk: “reusability” en “modularity”.
  • De twee kenmerken “changeability” en “stability” zijn samengevoegd tot het nieuwe kenmerk “modifiability”.

Veranderingen in meetgebieden
  • De meetgebieden van het SIG model zijn uitgebreid met twee nieuwe meetgebieden: “component balance” en “component independence”. Deze meetgebieden kwantificeren hoe goed het systeem is ingedeeld in top-levels.

Veranderingen in de vertaling van meetgebieden naar kwaliteitskenmerken
  • De twee nieuwe meetgebieden voor “component balance” en “component independence” zijn afgebeeld op het nieuwe kenmerk “modularization”.
  • Bovendien is “component balance” afgebeeld op het bestaande kenmerk “analyzability” en “component independence” op “modifiability”. Empirisch onderzoek door SIG en de TU Delft heeft een statistische correlatie aangetoond die deze koppelingen rechtvaardigen (zie [1] en [2]).
  • Omdat hergebruik plaatsvindt door eerst herbruikbare units van de juiste grootte te creëren en vervolgens interfaces van de units te benaderen vanuit verschillende gebruikscontexten, zijn de kenmerken voor "unit size" en "unit interfacing" afgebeeld op het nieuwe "reusability" kenmerk. 
   
Als aanvulling op deze veranderingen, gerelateerd aan de overgang van ISO 9126 naar ISO 25010, zijn uiteraard de drempelwaarden van het kwaliteitsmodel ook aangepast aan de state of the art op het gebied van software ontwikkeling.

Ondanks de veranderingen is het SIG kwaliteitsmodel in veel opzichten hetzelfde gebleven. Het blijft gebaseerd op de laatste ISO normen. Het blijft de referentie voor de technische kwaliteit van software producten. En het blijft een betrouwbaar hulpmiddel voor het vroegtijdig signaleren van software gerelateerde risico’s.

Referenties
[1] Eric Bouwers, Arie van Deursen, and Joost Visser, Dependency Profiles for Software Architecture Evaluations, in proceedings of the 27th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM 2011), p. 540-543, IEEE, 2011.

[2] Eric Bouwers, José Pedro Correia, Arie van Deursen, and Joost Visser, Quantifying the Analyzability of Software Architectures, in proceedings of the 9th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA 2011), p. 83-92, IEEE Computer Society, 2011.

Meer informatie?
SIG verzorgt op dit gebied ook trainingen. U kunt hiervoor contact opnemen met Michiel Cuijpers via .

Copyright: © 2015 Software Improvement Group