Web Analytics

Waardering software moet anders

November 2011
De huidige verslaggevingsregels geven geen reëel inzicht in de waarde van software. Dit maakt de in jaarverslagen gerapporteerde waarden onbetrouwbaar en lastig vergelijkbaar.

Onderstaand kunt u het atikel, gepubliceerd op Accountant.nl, downloaden:

Waardering software moet anders (PDF - 238 Kb)

Copyright: © 2015 Software Improvement Group