Web Analytics

Offensief verborgen energieslurper

13 oktober 2011
In een interview met Theo Besteman van de Telegraaf stelt KNGS-voorzitter Joost Visser (SIG): "Bedrijven kunnen met groene software 20 tot 40 procent energie besparen". "Er zijn specifieke gevallen waar besparingen nog veel verder oplopen."

Onderstaand kunt u het interview, gepubliceerd in de Financiële Telegraaf, downloaden:
   
Offensief verborgen energieslurper (PDF - 3 Mb)

Het interview is gehouden ter gelegenheid van de start van het Knowledge Network Green Software (KNGS). Aan het open kennisnetwerk nemen private en publieke bedrijven en organisaties deel. Agentschap NL - onderdeel van het ministerie van EL&I – initieerde en ondersteunt het netwerk, dat als doel heeft kennis over energiezuinige software te verzamelen en te ontwikkelen.

Copyright: © 2015 Software Improvement Group