Web Analytics

Software Due Dilligence - Inzicht in kosten en risico's

Oktober 2011
Veel organisaties hebben moeite met het in kaart brengen van de waarde van hun software. De Software Improvement Group (SIG) verschaft dit inzicht. SIG verricht technische metingen voor klanten en vertaalt deze naar kosten en risico’s. Soms ligt er een behoorlijke kostenbesparing in het verschiet. Bij overnames voert SIG software due dilligence onderzoeken uit, waarbij zij de softwarecomponenten van deals met bijkomende kosten en risico’s nauwkeurig in kaart brengen.
   
Onderstaand kunt u het artikel, gepubliceerd in de Mergers and Acquisitions bijlage van het Financieele Dagblad, downloaden:
 
Software Due Dilligence - Inzicht in kosten en risico's (PDF - 361 Kb)

Copyright: © 2015 Software Improvement Group