Web Analytics

Waarde van software wordt overschat (origineel)

September 2011
Jelle de Groot, master student aan de Universiteit Leiden, heeft bij SIG onderzoek gedaan naar betere modellen voor de waardering van maatwerksoftware, waarmee CFO’s tot een accuratere inschatting kunnen komen van de reële waarde van software-assets in de organisatie. Het originele artikel zoals gepubliceerd in het CFO Magazine, september - oktober 2011.

Copyright: © 2015 Software Improvement Group