Web Analytics

ICT gaat voor groen

Augustus 2011
ICT~Office heeft sinds kort het online platform www.ictgaatvoorgroen.nl gelanceerd. Dit biedt belangstellenden de gelegenheid informatie uit te wisselen over ‘duurzaamheid en ict’. De Software Improvement Group (SIG) onderzoekt welke metrieken er zijn om de energiezuinigheid van programmatuur te meten.
 
Onderstaand kunt u het artikel, gepubliceerd in CIO Magazine, downloaden:

ICT gaat voor groen (173 Kb)

Copyright: © 2015 Software Improvement Group